NSO Eques

Nijmegen Student Organisation Eques 


NSO Eques is dé studieorganisatie voor Nijmeegse rechtenstudenten met een specifieke interesse in het ‘ondernemingsgerichte recht’. Hieronder wordt verstaan het recht dat ziet op de regels die het functioneren van ondernemingen in onze moderne samenlevingen beheersen, wat ook gekarakteriseerd kan worden als commercieel privaatrecht. De doelgroep van NSO Eques bestaat voornamelijk uit masterstudenten, maar ook uit bachelorstudenten die richting hun master gaan.