Congres

Inleiding

Dinsdag 21 november was het weer zover: het jaarlijkse S.G.O.R. congres! Het thema dit jaar was: “Het flitsfaillissement na Estro: maakt de pre-pack kans op een doorstart?”. Op 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie beslist dat de regels voor de overgang van ondernemingen van toepassing zijn op de overdracht van een onderneming vanuit een faillissement dat is voorafgegaan door een zogenoemde ‘pre-pack’. Wat is hiervan het gevolg voor de Nederlandse rechtspraktijk? Is de pre-pack ten dode opgeschreven of valt het allemaal wel mee? 

Het plenair gedeelte stond onder leiding van dagvoorzitter prof. mr. M.L. Lennarts. Tijdens het plenair gedeelte hebben diverse vooraanstaande sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie gedeeld omtrent de baanbrekende Estro-uitspraak. Hierbij is, onder andere, aandacht besteed aan de werking van een pre-pack, de gevolgen van de Estro-uitspraak, de visie van een rechter en uiteraard de positie van werknemers. Gedurende de dag hebben Willem Jan van Andel (Wijn & Stael Advocaten), Pieter Lettinga (Dorhout Advocaten), Matthieu Verhoeven (rechter, rechtbank Overijssel), Pam Hufman (Stibbe) en Marc van Zanten (CMS) hun visie op de pre-pack nader toegelicht. 


Final-SGOR_congres-poster_drk.png
Meld je nu aan voor het Congres 2017!

De Pre-Pack en Estro

Een faillissement ontstaat niet van de ene op de andere dag. Vaak verkeert een onderneming al geruime tijd in zwaar weer en is het voor haar bestuurders lang voordat het daadwerkelijk zover is duidelijk dat zij op een faillissement afstevenen. Toch mochten curators wettelijk pas op het moment dat de rechter het faillissement van een onderneming uitsprak aangesteld worden. Dit had tot gevolg dat zij pas na deze uitspraak konden inventariseren over welke activa de onderneming beschikte, met tijds- en waardeverlies tot gevolg, terwijl ook de bekendheid van het faillissement de waarde van de onderneming drukte. 

Om deze reden nam de wetgever in 2016 een wet aan die de pre-pack in de Faillissementswet verankerde. De pre-pack geeft de onderneming de mogelijkheid, reeds voordat de rechter het faillissement van een onderneming uitspreekt, een stille curator aan te doen stellen. Deze kan vervolgens gaan inventariseren of een doorstart van de onderneming mogelijk is. Deze eventuele doorstart kan dan in alle rust en stilte worden voorbereid, hetgeen vaak een hogere verkoopprijs tot gevolg zal hebben. Op de dag dat de rechter het faillissement ‘echt’ uitspreekt, kan de onderneming zo vaak gelijk een doorstart maken.

Op 22 juni 2017 heeft het Europees Hof in het Estro-arrest echter geoordeeld dat zo’n flitsfaillissement een overgang van onderneming inhoudt. Volgens het Hof is de pre-pack namelijk vooral gericht op het voortbestaan van de onderneming, en niet op de insolventie daarvan. Dit heeft tot gevolg dat de koper van de onderneming verplicht is alle werknemers met behoud van al hun arbeidsvoorwaarden over te nemen, en niet langer kan kiezen wie hij wel en niet meeneemt.

Workshops

Wijn & Stael

De pre-pack in de praktijk

- Mr. Willem Jan van Andel, partner

- Mr. Jordy Hurenkamp, advocaat


CMS Derks Star Busmann

Alles wat je wil weten over doorstarten van retailketens McGregor en Van Dalen; verhalen uit de praktijk van een (beoogd) curator

- Mr. Marc van Zanten, partner

- Misha Verbeek, recruiter 

KienhuisHoving

Kiezen of delen? Wat is de positie van de bestuurder bij een pre-pack.

- Mr. Ilonka de Boer, advocaat 


TRIP

The Estro Game

Behandeling van een recente casus waarin de Estro uitspraak een grote rol speelde.

- Mr. Sigrid Veenema-Bruinsma, advocaat

- Mr. Femke Westra, advocaat

Van Diepen van der Kroef

Evergreens - overgang van onderneming

- Mr. Cindy Roza, advocaat 

- Mr. Wiert Jan Berghuis, advocaat

- Mr. Michaël Dol, advocaat

PlasBossinade

Arbeidsrechtelijke aspecten van een pre-pack

- Mr. Maxime de Coninck, advocaat

- Mr. Leonie Ettema, advocaat