Vertrouwenspersoon

Diversiteit en veiligheid

Het S.G.O.R. is een open vereniging waarbij iedereen welkom is. De vereniging streeft naar een inclusieve cultuur waarbinnen geen onderscheid wordt gemaakt op grond van ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid en/of huidskleur. Verschillende culturen, meningen, zienswijzen en ervaringen worden juist gewaardeerd! Het S.G.O.R. streeft er dan ook naar om elk jaar de diversiteit in de commissies en het bestuur te waarbogen.

Daarnaast vinden we dat iedereen zich veilig moet voelen bij de vereniging. Iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag keuren wij dan ook af. 

Ervaar je racisme of discriminatie tijdens een van onze evenementen of S.G.O.R.-gerelateerde activiteiten, of heb je (het vermoeden dat je) te maken (hebt) gehad met grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact op met vertrouwenspersoon Sem Nijdam door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@sgor.nl


DSC02010.JPG
Vertrouwenspersoon Sem Nijdam
20231011_124945.jpg