Bestuur

Bestuur 2021-2022

Het zesendertigste bestuur van het S.G.O.R.


Iris Zeilstra is Voorzitter van het zesendertigste bestuur van het S.G.O.R. Iris volgt de master Ondernemingsrecht. Iris is verantwoordelijk voor de algemene zaken binnen de vereniging en het eerste aanspreekpunt. Iris is ook de voorzitter van de Lustrumcommissie.

Ei.zeilstra@sgor.nl

L: linkedin.com/in/iris-zeilstra

Klarianne Groenendijk is Secretaris van het zesendertigste bestuur. Klarianne is masterstudent Ondernemingsrecht en Privaatrecht. Klarianne is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de website. Daarnaast is Klarianne eindredacteur van de Bedrijfsjuridiek.

E: k.groenendijk@sgor.nl

L: https://www.linkedin.com/in/klarianne-groenendijk-05ab94142

Jesper van der Goot is de Penningmeester. Jesper is bachelorstudent Rechtsgeleerdheid. Jesper is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Daarnaast is Jesper voorzitter van de Activiteitencommissie. 

E: j.vandergoot@sgor.nl

L: www.linkedin.com/in/jesper-thomas-van-der-goot

Hidde Höfte is de Commissaris Extern. Hidde volgt de master IT-recht en Filosofie en Maatschappij. Hidde is verantwoordelijk voor de acquisitie, het contact met kantoren, de Masterclass en de tentamentrainingen. 

E: h.hofte@sgor.nlhttps://manager.congressus.nl/websites/47/webpage/35315/edit#

L: linkedin.com/in/hiddehofte

Anke de Jong is de Commissaris Congres en Corporate Game. Anke is prémasterstudent Rechtsgeleerdheid. Anke is samen met haar twee commissies verantwoordelijk voor het Congres en de Corporate Game. 

Ea.dejong@sgor.nl

L: https://www.linkedin.com/in/anke-de-jong-87191a20b

Jorian Kuiper is dit jaar Commissaris Internationaal Studieproject. Jorian is bachelorstudent Rechtsgeleerdheid. Jorian organiseert dit jaar samen met de ISP-Commissie het Internationaal Studieproject. Jorian zal daarnaast ook de Kleine Reis organiseren. 

Ej.kuiper@sgor.nl

L: https://www.linkedin.com/in/joriankuiper