Raad van Advies & Kascommissie

Raad van Advies

Het S.G.O.R. kent een Raad van Advies, bestaand uit oud-bestuurders van de vereniging. Dit orgaan staat met haar ervaring het bestuur met raad en daad bij. 

Raad van Advies

Leon van der Boom Voorzitter 2016-2017
Alex Zijlstra Voorzitter 2017-2018
Ashley Geerts Commissaris ISP 2017-2018
Daan Loozeman Commissaris Extern 2017-2018
Niek Bakker Voorzitter 2018-2019
Daniël Veen Commissaris Extern 2018-2019
Laura Zijp Voorzitter 2019-2020
Mahlet van Gils Secretaris 2019-2020
Ilse Blom Voorzitter 2020-2021
Yasmin Farzanh Commissaris ISP 2020-2021

Kascommissie

Het S.G.O.R. kent een kascommissie. Dit orgaan controleert de financiën van de vereniging. 

Kascommissie

Anniek Edzes Koerts Penningmeester 2018-2019
Dian Schoolkate Penningmeester 2019-2020
Tim Ballast Penningmeester 2020-2021
Koen Boersma Secretaris 2020-2021
Minne Lars Veenhuijsen Commissaris Extern 2020-2021