Internationaal Studieproject

De ISP-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de internationale studiereis naar een mooie bestemming in het buitenland. De commissie stelt een zowel leerzaam als interessant binnenlands en buitenlands programma op. Deze bestaat uit formele activiteiten zoals de kantoorbezoeken in aanloop naar de reis en bijvoorbeeld een bezoek aan de ambassade, een rechtbank of kantoorbezoek op de plaats van bestemming. Daarnaast behoren ook informele activiteiten zoals culturele uitstapjes op locatie tot het programma. Aan het Internationaal Studieproject is een opdracht verbonden die bij goed afronden door de vakgroep handelsrecht beloond wordt met 4 ECTS.

2017: San Francisco
2018: Tokyo
2019: Singapore

Waar zal het ISP 2020 naartoe gaan? De commissie zal het op de borrel van 11 november 2019 bekendmaken!

Voor meer informatie kunt u de ISP commissie bereiken via ispcommissie@sgor.nl.


ISP 2019-2020

Danique Harberink (2017) -
Eva Lu (2019) -
Daphne Schuitema (2019) -
Nynke Capel (2018) -
Naomi Bunt (2017) -
ISP_commissiefoto.jpg
V.l.n.r: Daphne Schuitema, Eva Lu, Danique Harberink, Nynke Capel en Naomi Bunt