Opleidingscommissie

Momenteel is de faculteit op zoek naar nieuwe leden voor de opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid! Geïnteresseerd? mail voor 9 mei je CV en korte motivatie naar voorzitter@sgor.nl! Zowel leden van het S.G.O.R. als niet-leden kunnen hiervoor solliciteren.

De opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid speelt een grote rol binnen de kwaliteitszorg van de faculteit. Ze staan dichtbij het onderwijs en hebben hierbij een belangrijke functie op opleidingsniveau ten opzichte van de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en de Directeur Onderwijs.


De opleidingscommissie:


• kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studiebegeleiding, vakevaluaties etc.);


• heeft een advies- en instemmingsrecht omtrent de wijziging en uitvoering van de onderwijs- en examenregeling.


Naast de bovengenoemde taken, heeft een opleidingscommissie ook een meldpuntfunctie voor studenten. Studenten kunnen klachten, suggesties en problemen over vakken, tentamens en stafleden aandragen bij de studentleden van hun opleidingscommissie.


Wil je contact opnemen met de OC, dan kan dat via ocrg@rug.nl 

Neem je liever eerst contact op met een student-lid van de OC? Mail dan naar m.d.p.mollema@student.rug.nl


Voor meer informatie, ga naar https://www.rug.nl/rechten/organization/bestuur-en-commissies/opleidingscommissies