Nieuw bestuur gezocht!

Nieuw S.G.O.R.-bestuur gezocht!


Voor het jaar 2020-2021 is het Studentengenootschap voor Onderneming & Recht op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Ben jij een enthousiaste en gedreven rechtenstudent met een interesse voor het ondernemingsrecht en zit jij in een gevorderde fase van je bachelor of ben je al bezig aan je master? Ga de uitdaging aan en sta als parttime bestuurder een jaar aan het roer van onze ambitieuze en gezellige studievereniging.

Hieronder een overzicht van de verschillende functies. Je kunt altijd contact opnemen met een van de huidige bestuurders om onder het genot van een kopje koffie meer informatie te krijgen over het doen van een bestuursjaar bij het S.G.O.R.

Solliciteer door voor 23 februari 2019 je CV en motivatie te mailen naar bestuur@sgor.nl!

JVJZ_SGOR_190822_0001_RGB.jpg
Bestuur 2019/2020, zit jij volgend jaar op deze plek?

Voorzitter

Laura Zijp – 06 37332522 - l.zijp@sgor.nl

De voorzitter van het S.G.O.R. is in beginsel de contactpersoon voor alle interne en externe contacten. Daarnaast coördineert de voorzitter het bestuurs- en commissiebeleid en treedt hij/zij bij alle activiteiten namens de vereniging op. Op die manier kom je als voorzitter veel in aanraking met medewerkers van de universiteit, advocaten, recruiters en natuurlijk studenten. Dit zorgt ervoor dat het voorzitterschap één van de meest afwisselendste functies binnen het bestuur is. Hiermee komt vanzelfsprekend een grote verantwoordelijkheid. Als voorzitter ben jij degene die het totaaloverzicht heeft en ervoor zorgt dat de visie die jij en je bestuur aan het begin van het jaar optekenen, zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Ook leidt de voorzitter de wekelijkse vergadering, is hij/zij verantwoordelijk voor de PR en ondersteunt hij/zij bestuursgenoten waar dat nodig mocht zijn.

headshot_Laura.JPG
Laura Zijp, Voorzitter

Secretaris

Mahlet van Gils - 06 40708815 - m.vangils@sgor.nl

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het ledenbestand, het contact met de leden en heb je diverse administratieve taken. Je houdt de leden op de hoogte door een maandmail te sturen en andere mailings te versturen, je bent het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ledenadministratie, houd je de post bij en zorgt dat alle bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen zwart op wit komen te staan. 

Naast het secretarisschap ben jij verantwoordelijk voor het verenigingsblad van het S.G.O.R.: de Bedrijfsjuridiek. Als hoofdredacteur beslis jij wat er in het blad en op de site komt te staan en hoe het er in grote lijnen uit komt te zien. Je hebt daarbij de beschikking over het ondernemingsrecht in brede zin, dus veel vrijheid om de inhoud te bepalen. Als hoofdredacteur houd je contact met je commissie, de vakgroep, adverteerders, vormgever en drukker. Samen met je redactie denk je onderwerpen uit voor artikelen en draag je zorg voor het eindproduct dat uiteindelijk in hardcopy op de mat valt of dat de artikelen op de site van de Bedrijfsjuridiek (www.bedrijfsjuridiek.nl) belanden. Daarnaast ben je als secretaris verantwoordelijk voor de gewone site van het S.G.O.R.

headshot_Mahlet_poging.jpg
Mahlet van Gils, Secretaris

Penningmeester

Dian Schoolkate - 06 30073835 - d.schoolkate@sgor.nl

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken van het S.G.O.R. De penningmeester heeft de zorg voor het verdelen van het geld over alle evenementen die het S.G.O.R. rijk is door middel van het vaststellen van een begroting. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor het doen van betalingen en het ontvangen van de inkomsten van de vereniging. In dit kader houdt de penningmeester toezicht op alle inkomsten en uitgaven van de commissies. De penningmeester dient over het hele financiële plaatje uiteindelijk verantwoording af te leggen tegenover zowel de kascommissie als uiteindelijk de ALV. Deze functie vereist iemand die gestructureerd te werk kan gaan, goed overzicht kan behouden en ‘nee’ durft te zeggen. 


Tenslotte is de penningmeester ook voorzitter van de Activiteitencommissie, die organiseert o.a. de Ondernemingstrip naar Amsterdam, het actieve ledenweekend en het kerstdiner.

Dian_individuele_foto_sgor.jpg
Dian Schoolkate, penningmeester

Commissaris Congres & Corporate Game

Maarten Mol-Huging  – 06 29909629 - m.mol-huging@sgor.nl

Commissaris Extern

De Commissaris Extern is binnen het bestuur de contactpersoon van de verschillende kantoren en bedrijven waarmee het S.G.O.R. samenwerkt. In deze functie leg je in mei en juni contact met (potentiële) sponsoren om in het aankomende collegejaar de samenwerking voort te zetten of wellicht een nieuwe samenwerking aan te gaan. Deze aqcuisitie voorziet de vereniging van de financiële middelen om dat jaar alle evenementen te organiseren. De functie vereist iemand die sterk in zijn schoenen staat met een commerciële mindset, onderhandelingsvaardigheden en een sterk inlevingsvermogen in de behoeftes van de samenwerkingspartners. 

Naast de bestuurlijke functie heeft de Commissaris Extern een verantwoordelijkheid als voorzitter van de Masterclasscommissie. Zoals de naam al zegt organiseert hij met deze commissie de jaarlijkse Masterclass. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het opzetten van een aantal tentamentrainingen voor de vakken van de Ondernemingsrechtelijke master. 

Commissaris Congres & Corporate Game

Als Commissaris Congres en Corporate Game ben je in de eerste plaats als voorzitter van de congrescommissie verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse congres in het begin van het studiejaar. Het congres is een van de grote evenementen van het S.G.O.R. Samen met je commissie ga je op zoek naar een interessant thema, naar een aansprekende dagvoorzitter en interessante sprekers. Daarnaast organiseer je de Corporate Game, dit is een tweedaags evenement met een ondernemingsrechtelijk onderwerp. De eerste dag heeft de vorm van een symposium en de tweede dag bestaat uit de Game waarin studenten het in teams tegen elkaar opnemen onder begeleiding van advocaten. De Corporate Game is dus zowel een inhoudelijk als praktijkgericht evenement. Als commissaris zorg jij ervoor dat de organisatie van dit unieke evenement goed verloopt. Intensief contact met je commissie en de deelnemende advocatenkantoren staan hierbij voorop.

headshot_Marty.JPG
Maarten Mol-Huging, Commissaris Congres & Corporate Game & Extern

Commissaris Internationaal Studieproject

Danique Harberink – 06 41762206 - d.harberink@sgor.nl

Ben jij avontuurlijk aangelegd en hou je van een organisatorische uitdaging, dan is de functie commissaris ISP je op het lijf geschreven! Als commissaris ISP ben je allereerst verantwoordelijk voor het organiseren van de buitenlandse studiereis. Samen met jouw enthousiaste ISP-commissiegenoten stel je een binnenlands en buitenlands programma op. Dit programma bestaat uit formele activiteiten zoals kantoorbezoeken en bijvoorbeeld een bezoek aan de ambassade of de rechtbank op de plaats van bestemming. Daarnaast organiseer je ook informele activiteiten, zoals culturele uitstapjes op locatie. Tevens onderhoud je de contacten met de sponsorende kantoren met betrekking tot de kantoorbezoeken en met de vakgroep in het kader van de ISP-opdracht. 


Als commissaris ISP ben je eveneens verantwoordelijk voor de Kleine Reis die in het begin van het studiejaar plaatsvindt. Samen met de Kleine Reis commissie zorg je voor een geweldige 3 daagse reis naar een stad in Europa, alwaar het programma zal bestaan uit interessante formele en informele activiteiten.

headshot_Danique.jpg
Danique Harberink, Commissaris Internationaal Studieproject